Termat dhe kushtet

1.    Hyrje
 Nëse dëshironi të vendosni një bast për para të vërteta, duhet të hapni një llogari me ne. Duke hapur një llogari me , ju jeni të detyruar të pranoni këto Rregulla dhe Kushte . është një markë e Chapter One N.V. i referuar kolektivisht si "", “”, "ne", "ynë" ose "e jona" siç kërkon konteksti.

2. Ligjet që zbatohen 
2.1. Kjo marrëveshje rregullohet nga ligjet e Kuraçaos dhe EU. 
2.2. Në rast të ndonjë transaksioni të dyshimtë i bërë nga klienti, RoyaleClub ka detyrimin të raportoj çdo njohuri të dyshimtë tek autoritetet përkatese. RoyaleClub ka detyrimin të mbroje klientet dhe të mbaje krimin larg kumarit duke marrë seriozisht në rregulloret e BE-se Direktivat e pastrimit te parave: - Direktiva e Keshillit 91/308/ KEE mbi parandalimin e perdorimit the sistemit financiar per qellimin e pastrimit te parave nga 10 Qershori I vitit 1991. - Direktiva 2001/97/ KE e 4 Dhjetorit te vitit 2001 - Direktiva e Komisionit 2005/60/ EC e dates 1 Gusht te vitit 2006 per parandalimin e perdorimit te sistemit financiar per pastrim parash dhe financimin e terrorizmit. - Direktiva 2015/849 e 25 Qershorit te vitit 2015, 4 AMLD (AMLD4) Nëse është e nevojshme, RoyaleClub do të raportojë bazuar në: - Raportimet e veprimtarise së dyshimtë - Raportimi i transaksionit të monedhes - Njohja e klienteve: · Mbledhja dhe analizmi i dokumentave të identitetit · Vleresimi i rrezikut dhe pastrimit te parave ose financimit the terrorizmit nga klienti · Analiza e sjelljes së aktivitietit te transaksioneve nga klienti . 
2.3. Këto Kushte dhe Rregulla mund të paraqiten në gjuhë të ndryshme përveç anglishtes vetëm për referencë. Në rast të ndonjë ndryshimi midis versionit në gjuhën angleze të Kushteve dhe Rregullave (të arritshme nga faqja e internetit e www.royaleclub.net) dhe këtij versioni, do të mbizotërojë versioni në gjuhën angleze. 
2.4. Nëse jeni duke vepruar jashtë autoritetit tuaj, ose nuk keni autorizim MOS VAZHDONI më tej. RoyaleClub ofron shërbimet për përdoruesit shqipëfolës në vendet ku bastet dhe kazinot online janë të lejuar

3. Marrëveshja 
3.1. Duke pranuar këto kushte dhe rregulla, klienti është i detyruar nga tërësia e kësaj marrëveshjeje dhe nga 'Rregullat' dhe 'Politika e Privatësisë' tonë që janë futur me anë të referencave në këto terma dhe kushte. Nëse ka ndonjë mospërputhje midis këtyre kushteve dhe rregullave dhe çdo dokumenti të përfshirë në referencë, këto kushte dhe rregulla do të mbizotërojnë. 
3.2. Nëse ndryshojmë këto kushte dhe rregulla, ne do të ndërmarrim hapat e duhur për të sjellë ndryshime të tilla në vëmendjen e klientit (si duke vënë një njoftim për një ndryshim të tillë në një pozicion të dukshëm në faqen e internetit, së bashku me rregullat dhe kushtet e ndryshuara), por do të jetë përgjegjësia e konsumatorit për të kontrolluar çdo ndryshim, përditësim dhe / ose modifikim. Përdorimi i vazhdueshëm i shërbimeve nga klienti pas një ndryshimi dhe njoftimi të tillë do të konsiderohet si pranim i klientit për ndryshimet në kushtet dhe rregullat. 
3.3. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë prej këtyre pikave të Kushteve dhe Rregullave ju lutemi të mos regjistroheni në RoyaleClub .

4. Deklarata detyruese 
Duke u pajtuar me këto kushte dhe rregulla, ju garantoni që: 
4.1. Ju jeni mbi (a) 18 ose (b) një moshë tjetër të tillë ligjore ose moshë madhore siç përcaktohet nga ligjet që janë të zbatueshme për ju cilado moshë është më e madhe. 
4.2. Ju mund të lidhni një marrëveshje ligjore me ne dhe nuk jeni të kufizuar ligjërisht. 
4.3. Ju e kuptoni se duke përdorur shërbimet tona ju mund të humbni paratë në baste, poker dhe lojëra të kazinove dhe pranoni që jeni plotësisht përgjegjës për ndonjë humbje të tillë. 
4.4. Ju nuk do t'i përdorni shërbimet tona, ndërkohë që ndodheni në një vend që ndalon vendosjen ose pranimin e basteve në internet, lojëra kazinoje ose poker. 
4.5. Nëse paguani me kartë krediti ose me kartë debiti, ju jeni përdoruesi i autorizuar i kësaj karte. 4.6. Ju jeni të lejuar në vendin në të cilin jeni vendosur për të përdorur bastet sportive, kazino dhe shërbimet e pokerit. 
4.7. Ju nuk jeni duke depozituar para që kanë origjinën nga veprimtari kriminale, të paligjshme ose të paautorizuara ose që synojnë të përdorin llogarinë tuaj të hapur me ne në lidhje me këto aktivitete dhe që ju nuk do t'i përdorni ose lejoni personat e tjerë të përdorin shërbimet e ofruara nga ne dhe bastet tuaja për çdo veprim kriminal ose të paligjshëm, duke përfshirë, pa kufizime, pastrimin e parave, sipas ndonjë ligji të zbatueshëm për ju ose ne.
4.8. Ju nuk do të përdorni asnjë pajisje, robot, merimangë, softuer, program rutinë ose ndonjë metodë tjetër (ose ndonjë gjë tjetër në natyrën e të sipërmendurave) për të ndërhyrë ose përpjekje për të ndërhyrë në funksionimin normal të shërbimeve tona, ndonjë pajisjeje ndihmëse, softuer, këtë faqe interneti, informacionet ose ndonjë transaksion të ofruar në këtë faqe interneti dhe në veçanti të mos punësoni ose të përdorni inteligjencë artificiale ose ndonjë sistem tjetër (duke përfshirë makina, kompjutera, softuer apo sisteme të tjera të automatizuara) të dizajnuara posaçërisht për të mposhtur sistemin dhe të mos bashkoheni ose të bëni përpjekje të bashkoheni me lojtarë të tjerë për të mashtruar RoyaleClub ose klientët e regjistruar. 
4.9. Ju nuk jeni nëpunës, drejtor, punonjës, konsulent, anëtar ose agjent i RoyaleClub ose që punoni për ndonjë kompani që ka lidhje me RoyaleClub , ose i afërm ose bashkëjetues të ndonjë prej të sipërmendurve. 
4.10. Ju nuk jeni diagnostikuar apo klasifikuar si një lojtar i fiksuar ose problematik, ose e konsideroni veten të tillë

5. Llogaritë / Metodat e Pagesave 
5.1. Llogaria juaj 
5.1.1. Para se të jeni në gjendje të filloni të luani në RoyaleClub, ne kërkojmë që të regjistroheni me ne fillimisht. 
5.1.2. Ne nuk dëshirojmë dhe nuk jemi të detyruar të pranojmë regjistrimin nga personat rezidentë në vende që ndalojnë bastet sportive online ose ndonjë lloj tjetër të lojërave të fatit në internet. 5.1.3. Ju pranoni të jepni informacion të saktë për regjistrim. Ju pranoni të na informoni për çdo ndryshim në detaje të tilla. 
5.1.4. Nëse e financoni llogarinë tuaj RoyaleClub me një kartë debiti ose krediti, ju pranoni të na dërgoni gjërat në vijim, kopjen e kartës, adresën tuaj të saktë të faturimit, numrin e kartës, datën e skadimit dhe kodin e sigurisë nëse e kërkojmë këtë informacion. 
5.1.5. Ju na autorizoni të përdorim çdo mjet që ne e konsiderojmë të nevojshëm për të verifikuar identitetin tuaj dhe aftësinë kreditore me çdo palë të tretë si ofrues informatash . 
5.1.6. Regjistrimi do të kryhet duke përdorur servera të enkriptuar në mënyrë shumë të sigurt. 
5.1.7. Në rast se vëreni ndonjë gabim në lidhje me llogarinë tuaj ose ndonjë llogaritje në ndonjë bast që keni vendosur ju do të na njoftoni menjëherë. Ne rezervojmë të drejtën për të deklaruar të pavlefshëm çdo bast që është subjekt i një gabimi të tillë.
5.1.8. RoyaleClub rezervon të drejtën për të vendosur një tarifë deri në 5% për depozitat dhe tërheqjet për të mbuluar kostot e transaksionit. Çmimi mund të ndryshojë në varësi të metodave të pagesës. 
5.1.9.1. RoyaleClub rezervon të drejtën për të çaktivizuar llogaritë e lojtarëve që kanë qenë joaktivë për më shumë se 12 muaj. Nëse llogaria juaj është çaktivizuar atëherë kontaktoni Live Chat për udhëzime se si të riaktivizoni llogarinë tuaj. 
5.1.9.2. RoyaleClub rezervon të drejtën për të aplikuar një tarifë mujore ekuivalente me EUR 1.00 për llogaritë që kanë qenë joaktive për më shumë se 12 muaj. 
5.2. Siguria 
5.2.1. Nëse ju regjistroheni me ne përmes faqes së internetit, pas përfundimit të regjistrimit, ne do të konfirmojmë me postë elektronike në adresën që keni dhënë që llogaria juaj është e hapur. 
5.2.2. Për regjistrimin nëpërmjet faqes së internetit, do t'ju kërkohet të zgjidhni një fjalëkalim për përdorimin e tij. 
5.2.3. Ju pranoni të mbani konfidencial emrin dhe fjalëkalimin tuaj dhe që jeni përgjegjës për çdo keqpërdorim të fjalëkalimit tuaj. Çdo humbje e pësuar për shkak të një pale të tretë duke përdorur llogarinë tuaj nuk do të rimbursohet nga ne dhe më tej ju do të keni përgjegjësi të plotë për çdo palë të tretë duke përdorur detajet e identifikimit tuaj dhe ne nuk mbajmë përgjegjësi për asnjë dëm që mund të ndodhë.
5.2.4. Ju pranoni të na njoftoni menjëherë me postë elektronike nëse besoni që informacioni i llogarisë suaj është keqpërdorur nga një palë e tretë në mënyrë që ne të mund të pezullojmë llogarinë tuaj. 
5.2.5. Ne ju rekomandojmë që të çaktivizoni ruajtjen automatike të fjalëkalimit në shfletuesin tuaj para se të përdorni. Kjo do të ndihmojë për të kufizuar rrezikun e përdorimit të paautorizuar të llogarisë suaj. 
5.3. Llogaritë / Metodat e Pagesës 
5.3.1. Ju mund të depozitoni fonde në llogarinë tuaj nëpërmjet një transferimi të drejtpërdrejtë bankar në RoyaleClub dhe të përdorni kuletat e parasë elektronike të ofruara nga RoyaleClub . Të gjitha pagesat do të konvertohen në monedhën që keni në llogarinë tuaj të basteve. Ju pranoni që nuk do të bëni ose nuk do të ndërmerrni asnjë charge-back dhe / ose do të refuzoni ndonjë pagesë të tillë dhe do të rimbursoni RoyaleClub për çdo veprim të tillë, mohim ose anulim të pagesave, si dhe çdo humbje vuajtur dhe shpenzimet e bëra nga RoyaleClub si pasojë e saj. RoyaleClub mundet, me liri veprimi të plotë dhe absolute, të ndalojë së ofruari shërbime ose pagesa për përdorues të caktuar ose për përdoruesit që paguajnë me karta krediti ose debiti të caktuara. 
5.3.2. Ne pranojmë pagesa me kartë krediti nga Visa dhe MasterCard. Kur regjistroni kartën tuaj, të dhënat tuaja janë të koduara dhe të ruajtura në serverin e sigurt të RoyaleClub. 
5.3.3. Detajet që ju duhen për të bërë pagesat tuaja janë të disponueshme në faqen e internetit në seksionin Llogaria ime dhe Depozitoni Fonde.
5.3.4. Depozitat mund të kenë komisione në varësi të metodës që ju zgjidhni. Depozitat e bëra me kartë krediti kanë një tarifë të vogël përqindje në shumën fillestare të depozitës, si pasojë e tarifave të vendosura nga banka jonë blerëse. Tarifat e vendosura për ne mund të ndryshojnë herë pas here dhe ju pranoni që ne mund të ndryshojmë tariat tona për të reflektuar ndryshime të tilla. Banka juaj mund t'ju tarifojë në mënyrë të pavarur për transfertat bankare. 
5.3.5. Nëse përdorni një kartë krediti për të bërë depozitën tuaj, fondet tuaja merren vetëm kur kemi marrë një kod miratimi dhe autorizimi. Nëse emetuesi i kartës nuk autorizon transferimin e fondeve, llogaria juaj nuk do të kreditohet me këto fonde. 
5.3.7. Ne nuk japin kredi për përdorimin e shërbimeve tona. 
5.3.8. RoyaleClub nuk është institucion bankar. Ju nuk do të pagani interes për çfarëdolloj balance që të arrini në llogarinë tuaj. Interesi, nëse ka, do të merret nga Kompania për pagesën e shpenzimeve administrative. 
5.3.9. Nëse llogaria juaj do të tejkalohet për shkak të një gabimi të dyfishuar të pagesave, siç është një kërkesë për tërheqje që përpunohet dy herë nga partnerët tanë të pagesave, ju pranoni të autorizoni RoyaleClub që të depozitojë fonde të tjera në llogarinë tuaj nga kartela e kreditit tuaj të regjistruar. Të gjitha përpjekjet e arsyeshme do të bëhen nga RoyaleClub për t'ju kontakuar para se të bëni ndonjë transaksion të tillë manual. 
5.3.10. Ne rezervojmë të drejtën të zbresim çdo shpenzim të shkaktuar për depozitat nga shuma që tërhiqni, nëse këto shpenzime tejkalojnë të ardhurat neto të gjeneruara nga ju nga data e kërkesës për të tërhequr paratë. 
5.3.11. RoyaleClub nuk pranon të abuzohet në diferencat ditore të kursit të këmbimit që mund të ndodhin gjatë tregtisë njëditore. Ju mund ti lëvizni paratë lirisht , por abuzimi i dukshëm do të zbritet nga llogaria e klientëve. 
5.3.12. Llogaritjet e kompanisë për balancën tuaj, balancën e disponueshme dhe shumat që ju detyroheni sipas kushteve të kësaj marrëveshjeje do të jenë përfundimtare dhe, në mungesë të ndonjë gabimi të dukshëm, nuk do t'i nënshtrohen ndonjë hetimi apo pyetje. 
5.3.13. Ne rezervojmë të drejtën për të mbyllur llogarinë tuaj dhe për t'ju rimbursuar ju Balancën e Vleshme me lirinë tonë absolute dhe pa ndonjë detyrim për të deklaruar një arsye ose njoftim paraprak. 
5.3.14 Ne gjithashtu kemi Webmoney si një metodë alternative të pagesës për klientët tanë.
5.4. Menaxhimi i Llogarisë së Klientëve 
5.4.1. Të gjitha fitimet do të mbahen për përdorimin e llogarisë suaj të klientit pas konfirmimit të rezultatit përkatës. 
5.4.2. Çdo shumë që shtohet gabimisht si fitim në llogarinë tuaj të klientit mbetet pronë e kompanisë dhe automatikisht do të transferohet nga llogaria juaj kur gabimi të vihet re. Çdo fitim i shtuar gabimisht në llogarinë tuaj të cilin e keni tërhequr do të përbëjë një borxh që ju i detyroheni kompanisë në shumën e fitimeve të tilla të gabuara. 
5.4.3. Ju mund të tërhiqni çdo shumë deri në balancën e vleshme në llogarinë tuaj duke na dhënë një njoftim të vlefshëm të tërheqjes në mënyrën e specifikuar në faqen e Llogaria Ime e Klientit në faqen tonë të internetit. 
5.4.4. Ju mund të tërheqni fonde nga llogaria juaj përmes transfertës së drejtpërdrejtë bankare, Skrill, Perfect Money, Money Web, Visa Card ose MasterCard nëse jua ofrojmë atë metodë në kohën e tërheqjes tuaj. Të gjitha pagesat do të bëhen në euro. 
5.4.5. Ne nuk do të pranojmë kërkesat e tërheqjes të bëra ndryshe nga opsioni i dhënë në faqen e Llogaria Ime të faqes së internetit. Punonjësit e kompanisë nuk janë të autorizuar për të kryer pagesa të tilla. 
5.4.6. Për të pasqyruar tarifat e vendosura mbi ne nga banka jonë, ka një komision të vogël për tërheqje përmes çeqeve dhe transfertave të drejtpërdrejta bankare. Tarifat e vendosura për ne mund të ndryshojnë herë pas here dhe ju pranoni që ne mund të rishikojmë tarifat tona për të reflektuar ndryshime të tilla. 
5.4.7 Pagesa e taksave, gjobave, tarifave ose tatimeve që mund të aplikohen për fitimet tuaja sipas ligjeve në fuqi, do të jenë përgjegjësia juaj e vetme. 
5.4.8 Fitimet tuaja nga baste të rregullta kreditohen në llogarinë tuaj dhe do të tërhiqen në përputhje me politikat tona të tërheqjes herë pas here dhe nëse kërkohet me ofrimin e një kopje të identifikimit të vlefshëm fotografik, vërtetimin e adresës dhe / ose kartën e kreditit / debitit për plotësimin e nevojave tona. 
5.4.9 RoyaleClub i rekomandon konsumatorit të mbajë një kopje të Regjistrimeve të Transaksioneve dhe të politikave dhe rregullave tona. 
5.5. Kushtet e mbajtësit të kartës 
5.5.1 Mbajtësi i kartës duhet të njohë ligjet që lidhen me lojrat online në vendin e tij / saj të banimit. 5.5.2 Këmbimi i lojërave të internetit mund të jetë i paligjshëm në vendin që ndodheni; nëse po, ju nuk jeni i autorizuar të përdorni kartën tuaj të pagesës për të përfunduar transaksionet.
5.6 Politikat e pagesës 
5.6.1 Koha e përpunimit për pagesat mund të zgjasë deri në 48 orë. Vini re se koha e përpunimit nuk është për pagesën, por për kohën derisa pagesa të trajtohet nga RoyaleClub. 
5.6.2 RoyaleClub përpunon pagesat nëpërmjet ofruesve të pagesave dhe kushtet dhe termat e tyre mund të jenë jashtë kontrollit të RoyaleClub. Procesuesi i pagesës ka rregullat e tij për kohën e përpunimit. 
5.7 Mbyllja e llogarisë 
5.7.1. Ju keni të drejtë të bllokoni ose mbyllni llogarinë tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të na kontaktoni në RoyaleClub dhe të na jepni informacionet tuaja personale që keni futur gjatë regjistrimit.Ju do të merrni një njoftim përmes emailit që ju duhet të konfirmoni para se mund të kthejmë paratë që keni në llogarinë tuaj. 
5.7.2. Vini re se shpërblimet nuk janë balancë nëse nuk i keni plotësuar kushtet për tërheqjen e shpërblimeve. 
5.7.3 Mbyllja e llogarisë nuk do të ndikojë në asnjë lojtar apo bast, në qoftëse bastet janë të vlefshme. 
5.7.4. Nëse ndryshon mendjen sërish, gjithçka që duhet të bësh është të na kontaktosh përsëri dhe ne do t'ju ndihmojmë ta hapni sërish llogarinë

6. Bonuset 
6.1. RoyaleClub rezervon të drejtën për të anulluar çdo bonus ose program bonus (duke përfshirë, bonuset për depozitat, bonuset e rimbushjes dhe programet e besnikërisë) me efekt të menjëhershëm nëse besojmë se bonusi është vendosur gabimisht ose është duke u abuzuar dhe nëse bonusi në fjalë është paguar, atëherë rezervojmë të drejtën për të refuzuar çdo kërkesë për tërheqje dhe për të zbritur shumën nga llogaria e klientit. Nëse një bonus është hedhur gabimisht ose është abuzuar, është vetëm në zgjedhjen e RoyaleClub . 
6.2. Në rast se vendosni të përdorni një bonus të depozitave të menjëhershme, nuk do të pranohet tërheqja e depozitës origjinale përpara se të keni arritur kërkesat e vendosura për atë bonus. Këto shpërblime kanë për qëllim shpërblimin e atyre lojtarëve që depozitojnë para me qëllim të luajtur me RoyaleClub , kështu që nuk do të pranohet që lojtarët të bëjnë një depozitë dhe pastaj menjëherë një tërheqje sapo të kenë marrë bonusin e depozitës. 
6.3. Lojërat Baccarat, Blackjack, Rulette dhe Craps nuk llogariten në kërkesat e bastit për një bonus. 


7. Rregulla të Përgjithshme të Bastvënies 
7.1. Një bast mund të vendoset vetëm nga një Lojtar i regjistruar. 
7.2. Një bast mund të vendoset vetëm në internet. 
7.3. Një Lojtar mund të vendosë një bast nëse ka fonde të mjaftueshme në llogarinë e tij me RoyaleClub . 
7.4. Basti, sapo të vendoset, do të zbatohet versioni i Kushteve dhe Rregullave të vlefshme në kohën e pranimit të bastit. 
7.5. Fitimi i një basti kreditohet në llogarinë e Lojtarit, që përbëhet nga shuma shumëzim mundësia, me të cilat u luajt basti. 
7.6. RoyaleClub rezervon të drejtën për të rregulluar një fitim të kredituar në një llogari RoyaleClub nëse është e qartë se fitimi është kredituar për shkak të një gabimi.
7.7. Një bast, i cili është vendosur dhe pranuar, nuk mund të ndryshohet, tërhiqet ose anulohet nga lojtari. 
7.8. Lista e të gjitha basteve, gjendja dhe detajet e tyre janë në dispozicion të Lojtarit në faqen e internetit. 
7.9. Kur Lojtari vendos një bast, ai / ajo pranon se ai / ajo ka lexuar dhe kuptuar plotësisht të gjitha afatet dhe kushtet dhe rregullat e lojës lidhur me bastin siç është e shprehur në faqen e internetit. 
7.10. RoyaleClub menaxhon llogarinë e Lojtarit, llogarit fondet në dispozicion, fondet në pritje, fondet e basteve, si dhe shumën e fitimeve. Përveç nëse vërtetohet ndryshe, këto shuma konsiderohen si përfundimtare dhe konsiderohen të sakta. 
7.11. Lojtari është plotësisht përgjegjës për bastet e vendosura. 
7.12. Fitimet do të paguhen në llogarinë e Lojtarit pas konfirmimit të rezultatit përfundimtar. Megjithatë, RoyaleClub rezervon të drejtën për të lënë mënjanë çdo fitim nëse duhet të ketë hetime që rezultojnë nga dyshimi për veprimtari kriminale që mund të kenë ndikuar në rezultat. Nëse konfirmohet parregullsia atëherë RoyaleClub ruan të drejtën të anulojë çdo baste të lidhur. 
7.13. Nëse RoyaleClub bëhet i vetëdijshëm se një lojtar ka vendosur një numër bastesh nga llogaritë e ndryshme që ai ka hapur në mënyrë të parregullt, të gjitha bastet do të anulohen në lirinë e papenguar të RoyaleClub . RoyaleClub mban të drejtën për të ndërmarrë veprime të mëtejshme sipas nevojës. 
7.14. Nëse bastet, të cilat tejkalojnë shumat e deklaruara, pranohen gabimisht, shuma e tepërt do të shpërfillet dhe shuma e vendosur e bastit do të rishikohet në përputhje me rrethanat dhe diferenca do t'i kthehet Lojtarit. 
7.15 Lojtari pohon se ai / ajo nuk është pjesë e një sindikate bastesh, ku disa palë janë të përfshira në vendosjen e basteve për të shmangur rregullat e RoyaleClub.
7.16. Përveç nëse thuhet ndryshe, të gjitha bastet në RoyaleClub zgjidhen sipas rezultatit të plotë të ndeshjes. 
7.17. Statistikat, rezultatet Live, bastet live ose tekstet editoriale të publikuara në faqen RoyaleClub është informacion i shtuar dhe RoyaleClub nuk njeh ose pranon asnjë përgjegjësi nëse informacioni është i pasaktë. Është përgjegjësi e Lojtarit të jetë i vetëdijshëm për rrethanat që lidhen me një ngjarje. 
7.18. Nëse një bast shpallet i pavlefshëm, shuma do t'i kthehet Lojtarit. Bastet shpallen të pavlefshme nëse ndeshje është shtyrë ose braktisur, kur një rezultat nuk është deklaruar brenda 36 orëve, përveç nëse është shprehur ndryshe. 
7.19. RoyaleClub rezervon të drejtën për të deklaruar një bast të pavlefshëm, tërësisht ose pjesërisht, nëse është e qartë se: 
• Bastet janë ofruar, vendosur dhe / ose pranuar për shkak të një Gabimi; 
• Bastet janë bërë në një mosmarrëveshje që qartë është e gabuar dhe dallon nga mundësitë e ofruara nga kompanitë e lojrave të tjera 
• Bastet janë vendosur pasi ngjarja ka filluar ose pas ndonjë afati të përcaktuar nga RoyaleClub (Bastet Live përjashtohen kur lejohet nga RoyaleClub); 
• Kanë ndodhur baste sindikatash; • Baste të ndikuara, ku Lojtari ka ndikuar në rezultatin e ndeshjes në asnjë mënyrë, ka ndodhur; 
• Rezultati është prekur nga veprime kriminale - drejtpërdrejt ose tërthorazi. 
7.20. Nëse një bast / ngjarje shpallet e pavlefshme, do të vlerësohet si "fituese" me mundësi 1,0, që do të thotë se është ende e mundur të fitohet / humbet në varësi të basteve të mbetura. 
7.21. RoyaleClub rezervon të drejtën për të miratuar rregulla të veçanta, të zbatueshme për ndeshje të veçanta ose ngjarje që mund të jenë në kundërshtim me Rregullat e Basteve. Rregullat të tilla të veçanta ose mund të publikohen këtu nën "Rregulla të Basteve Sportive" ose në lidhje me mundësitë e publikuara për ndeshje ose ngjarje të veçanta. Në rast paqartësie, përparësia është si më poshtë: 
• Rregullat e botuara në lidhje me një ofertë. 
• Rregullat e publikuara nën "Rregullat e Basteve
7.22. Gabimet e komunikimit ndodhin ndonjëherë. Mënyra e funksionimit të sistemit tonë është që bastja të konfirmohet vetëm kur të pranohet në serverat tanë në Kuraçao. Nëse ka një ndalim në komunikim pasi të vendosni bastin tuaj dhe është pranuar në serverat tanë, ai do të vazhdojë të marrë pjesë në lojën aktive. Ju do të informoheni nëse keni fituar ose keni humbur pasi të rivendoset komunikimi. Nëse bast nuk është marrë në serverat tanë atëherë nuk do të marrë pjesë dhe shuma e bastit nuk do të merret nga llogaria juaj me ne. 
7.23. Një lojtar i pakënaqur me çështje që lidhet me një bast me RoyaleClub do të njoftojë RoyaleClub brenda 30 ditëve pas kryerjes së transaksionit. Njoftimi i bërë pas periudhës në fjalë do të shpërfillet. Një njoftim i tillë do të bëhet me shkrim. Në rast e rrallë të mospërputhjes midis rezultatit që shfaqet në pajisjen tuaj dhe rezultateve në shkrimet e transaksioneve në sistemin tonë, ju pranoni që rezultatet në loget e transaksioneve të sistemit të çertifikuar nga një oficer i RoyaleClub do të jenë përfundimtare dhe përfundimtare. 
7.24. Lojtari pranon se ai / ajo e konsideron veten të informuar në mënyrë të plotë për ekspozimin e tij / saj të mundshëm nga detajet e dhëna në konfirmimin online të bastit të lëshuar nga ne (nëse lojtari ka ndonjë dyshim për këtë, ai / ajo duhet të kontaktojë mbështetje). 
7.25. Lojtari pranon se çdo sasi e humbur në çdo bast nuk duhet në asnjë rrethanë të rikuperohet nga Kompania.

8. Anullimet, pezullimet dhe mbyllja 
8.1. Pa kufizuar aftësinë tonë për tu mbështetur në mjetet e tjera që mund të jenë të disponueshme për ne, ne mund të pezullojmë dhe / ose përfundojmë llogarinë tuaj ose të anulojmë bastet e shquara në lirinë tonë absolute nëse: (i) dyshojmë se jeni duke u angazhuar në veprimtari të paligjshme ose mashtruese duke përdorur produktin tonë të basteve; (ii) dyshojmë se jeni duke shkelur ndonjë term të kësaj marrëveshjeje; (iii) dyshojmë se jeni duke vepruar në një mënyrë që është e dëmshme për zhvillimin e biznesit tonë; ose (iv) dyshojmë se ju mund të keni vështirësi në marrjen e kreditit. 
8.2. Pavarësisht nga pezullimi dhe / ose ndërprerja e një llogarie dhe pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër në këto kushte dhe rregulla, ne mund të vendosim të anulojmë dhe shfuqizojmë bastet e pazgjidhura në lirinë tonë absolute kur (i) ekziston një dështim teknologjik, ose (ii) ju ose një klient tjetër me të cilin keni bast ka shkelur ndonjë rregull ose kusht në këtë marrëveshje. 
8.3. RoyaleClub rezervon të drejtën për të mbyllur llogarinë e klientit dhe për të rimbursuar balancën e llogarisë së tyre pa shpjegime të mëtejshme. Në varësi të dispozitave të këtyre Kushteve dhe Rregullave për bastet e jashtëzakonshme, normalisht do të shpërblehen. Për më tepër, ne mbajmë të drejtën për të pezulluar të gjithë ose ndonjë pjesë të shërbimit për çfarëdo arsye sipas gjykimit tonë të vetëm dhe në një rast të tillë ne mund të mos jemi të detyruar t'ju japim një njoftim të tillë që ne e gjykojmë praktik. 
8.4. Anullimet mbi depozitat nëpërmjet kartës së kreditit duhet të adresohen me tregtarin, në këtë rast RoyaleClub. Vini re se kur doni të anuloni depozitën tuaj me kartën tuaj të kreditit, të dhënat tuaja personale duhet të jenë të njëjta me lojtarin e regjistruar. Shuma e rimbursimit nuk mund të transferohet në një tjetër kartë krediti, por vetëm tek karta nga e cila është bërë depozita. 
9. Pragjet që aplikohen: shumat minimale dhe maksimale 
9.1. Mund të vendosni vetëm baste me një vlerë minimale prej 0.1 EUR në bastet e mundësive. 
9.2. Vlera maksimale varet nga shuma që RoyaleClub pranon në kohën e bastit tuaj, kjo bëhet manualisht nëse basti juaj është më i lartë se niveli i pranimit automatik të përcaktuar në listën e mini basteve të ofruara herë pas here në faqen e internetit (një shumë e tillë është subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak) dhe ne kemi të drejtë të refuzojmë çdo bast që është çuar për miratim manual. Çdo bast që nuk është miratuar manualisht para fillimit të lojës është i pavlefshëm dhe është shuma e plotë e bastit që anulohet. Lojtari ka të drejtë të anulojë bastin derisa të jetë pranuar nga tregtarët tanë. 
9.3. Ju nuk mund të vendosni një bast që tejkalon bilancin tuaj të disponueshëm të llogarisë. 

10. Kufizimet e përgjegjësisë 
10.1. RoyaleClub në lirinë e saj absolute, rezervon të drejtën për të korrigjuar mospërputhjet dhe gabimet e dukshme në lidhje me shanset e publikuara dhe / ose ngjarjet / lojtarët / ekipet / etj. Nëse nuk deklarohet ndryshe, shanset e tilla të publikuara dhe / ose ngjarjet / lojtarët / skuadrat / etj do të kenë shanse prej 1.00. 
10.2. RoyaleClub, Në asnjë rrethanë nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm të shkaktuar nga ndonjë transferim i pasaktë, i vonuar ose abuziv i të dhënave nëpërmjet internetit. RoyaleClub do të fillojë çdo veprim teknikisht të arsyeshëm për të mbrojtur informacionin e klientit, por nuk do të jetë përgjegjës dhe nuk do të marrë përgjegjësi nëse palët e treta marrin kontrollin e çdo procesi ose informacioni të përdoruesit pavarësisht nga veprimi i tillë. Asnjë kërkesë për dëmet nuk mund të ngrihet kundër RoyaleClub , në asnjë lidhje të tillë që rrjedh prej saj.

11. Robotët dhe Sistemet e Inteligjencës Artificiale
11.1. Është rreptësisht e ndaluar që në RoyaleClub të përdoret ndonjë softuer i automatizuar dhe / ose sistem kompjuterik në lidhje direkte ose indirekte me shërbimet e ofruara nga RoyaleClub , duke përfshirë kryerjen e veprimeve të tilla si dërgimi i informacionit nga kompjuteri juaj në një kompjuter tjetër me softuer ose sistem të instaluar dhe aktiv të tillë . 
11.2. Çdo robot pokeri ose softuer i zhvilluar dhe dizajnuar për të luajtur automatikisht në poker RoyaleClub nuk lejohet. 

12. Dështime Katastrofike 
12.1. Çdo dështim, vonesë e kryer nga RoyaleClub në lidhje me detyrimet e saj për shërbimet e saj nuk do të konsiderohet shkelje e detyrimeve të saj ndaj ju si konsumator dhe nëse një dështim apo vonesë e tillë është shkaktuar nga të ashtuquajturat Dështime Katastrofike, si përmbytja, zjarri , tërmeti ose ndonjë element tjetër i natyrës, akt lufte, trazira apo sulmi terrorist, dështimi elektrik i shërbimeve publike, pengesa dhe greva, vonesa ose ndërprerje të rrjeteve të internetit dhe të telekomunikacionit të shkaktuara nga faktori njerëzor ose i natyrës ose ndonjë ngjarje tjetër e tillë përtej kontrollit të arsyeshëm të RoyaleClub. 
12.2. RoyaleClub nuk pranon asnjë përgjegjësi për pasojat që dalin nga ndonjë ngjarje e tillë e forcës madhore për konsumatorin

13. Pronësia Intelektuale 
13.1. Të gjitha materialet e paraqitura në faqen e RoyaleClub , tekstet, logot, grafikat, imazhet, ikonat e butonave dhe softueri janë ose në pronësi ose të nga RoyaleClub . Ndalohet kopjimi, printimi dhe / ose shkarkimi i ndonjë pjese të materialit të publikuar në faqen e internetit RoyaleClub përveç nëse lejohet shprehimisht nga RoyaleClub . 
13.2. Të gjitha markat e paraqitura në faqen e internetit të RoyaleClub, duke përfshirë, pa përfshirë emrat e tregtisë dhe simbolet e tjera mbrohen nga ligjet ndërkombëtare të markës tregtare. Është rreptësisht e ndaluar t'i përdorësh ato në asnjë mënyrë pa miratimin e RoyaleClub.